asd
34. évfolyam, 3. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


1. EAU Online member választása esetén a tagdíj:
37.000 Ft
(75 EUR + 10.000 Ft)

2. EAU Active member választása esetén a tagdíj:

55.000 Ft
(125 EUR + 10.000 Ft)

3. EAU Active member + „European Urology” újság nyomtatott változatának választása esetén a tagdíj:

90.000 Ft
(125 EUR + 100 Euro újság nyomtatott változata + 10.000 Ft)
 
4. Rezidens tagdíj:
5.000 Ft

5. Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft
 

Urológia - impresszum

MAGYAR UROLÓGIA
A Magyar Urológus Társaság Folyóirata • Journal Of The Hungarian Society Of Urology

 

FŐSZERKESZTŐ:
Villányi Kinga dr.

 

FŐSZERKESZTŐ HELYETTES:
Böszörményi-Nagy Géza dr.

 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
Bajory Zoltán dr.
Kopa Zsolt dr.
Pytel Ákos dr.
Riesz Péter dr.
Varga Attila dr.

 

TANÁCSADÓTESTÜLET:
Farkas László dr.
Flaskó Tibor dr.
Nyirády Péter dr.
Pajor László dr.
Tenke Péter dr.

 

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ:
Pintér József dr. 

 

 

Impresszum

 

SZERKESZTŐSÉG: Magyar Urológus Társaság
A TÁRSASÁG HONLAPJA: www.magyurol.hu
CÍM: PTE ÁOK, Urológiai Klinika
7623 Pécs, Munkácsy M. u. 2
TELEFON: (06-72) 507-334
FAX: (06-72) 242-374
E-MAIL: magyar.urologia@pte.hu
villanyi.kinga@pte.hu • info@olo.hu

 

Kiadja a Magyar Urológus Társaság (elnök: Tenke Péter dr.) megbízásából a New Promenade Kft. a Promenade kiadói csoport tagja (felelős vezető: Veress Pálma lapigazgató). A Magyar Urológia folyóirat támogatása céljából alapítvány jött létre.

 

FELELŐS KIADÓ:  a New Promenade Kft. ügyvezető igazgatója
KIADJA: New Promenade Kft.
1125 Budapest, Tusnádi utca 19.
POSTACÍM: 1535 Budapest, Pf. 804.
TELEFON: (06-30) 327-4143
FAX: (06-1) 7000-628
E-MAIL: recepcio@promenade.hu

 

ISSN 0864-8921

 

A Magyar Urológia a szaktevékenységükben bekövetkező változások bemutatását szolgáló folyóirat. A lap szerkesztőségének célja, hogy eredeti közlemények, klinikai tanulmányok, kísérleti és klinikai kutatások, újabb műtéti eljárások, esetismertetések, összefoglalók szerkesztői közlemények, kongresszusi beszámolók közlésével bemutassa az urológiában folyó mindenkori tevékenységet. A felmerült vitás kérdésekről tudomást szerezhet mindenki a "Levél a szerkesztőhöz" című részből. A hírek és a könyvismertetések pedig megkönnyítik a magyar és a nemzetközi urológiában bekövetkezett változások megismerését.

 

Lapmenedzser: Gyarmati Edina, 06-70 427-5086, gyarmati.edina@promenade.hu

 

Nyomás: Real Press Stúdió Kft. Felelős vezető: Szlabik Ottó
© 2015 New Promenade Kft. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
A szerkesztőség és a kiadó csak a számozott oldalak tartalmáért vállal felelősséget.

.....