asd
36. évfolyam, 1. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


A 2024-es évtől az Európai Urológus Társaság számunkra egy kedvezményes, egységes 112,50 Euro összegű tagdíjat állapított meg, mely jelenlegi árfolyamon 44.000 Ft. Ehhez számoljuk hozzá a 15.000 Forintos – közgyűlés által elfogadott – MUT tagdíjat, ez összesen

59.000 Forint.
 
Rezidens tagdíj:
25.000 Ft
Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft

befizetési határidő:

2024. március 31.
 
 

Impresszum


MAGYAR UROLÓGIA

A Magyar Urológus Társaság Folyóirata • Journal Of The Hungarian Society Of Urology

 
 

FŐSZERKESZTŐ:
Villányi Kinga dr.


FŐSZERKESZTŐ HELYETTES:

Böszörményi-Nagy Géza dr.


UROONKOLÓGIA ROVATSZERKESZTŐ:
Romics Imre dr.


SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Farkas László dr.
Kopa Zsolt dr.
Pytel Ákos dr.
Riesz Péter dr.
Varga Attila dr.


TANÁCSADÓTESTÜLET:

Bajory Zoltán dr.
Buzogány István dr.
Flaskó Tibor dr.
Nyirády Péter dr.
Szántó Árpád dr.
Tenke Péter dr.


ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ:

Pintér József dr. Impresszum
SZERKESZTŐSÉG:
Magyar Urológia Szerkesztősége
A TÁRSASÁG HONLAPJA: www.magyurol.hu
CÍM: PTE ÁOK, Urológiai Klinika
7623 Pécs, Munkácsy M. u. 2
TELEFON: (06-72) 507-334
E-MAIL: magyar.urologia@pte.hu


 

Kiadja a Magyar Urológus Társaság (elnök: Szántó Árpád dr.) megbízásából a New Promenade Kft. a Promenade kiadói csoport tagja (felelős vezető: Veress Pálma lapigazgató). A Magyar Urológia folyóirat támogatása céljából alapítvány jött létre.FELELŐS KIADÓ:
 a New Promenade Kft. ügyvezető igazgatója
KIADJA: New Promenade Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 7.
POSTACÍM: 1300 Budapest, Pf. 176.
TELEFON: (06-30) 327-4143
FAX: (06-1) 7000-628
E-MAIL: recepcio@promenade.hu


ISSN 0864-8921
 

A Magyar Urológia a szaktevékenységükben bekövetkező változások bemutatását szolgáló folyóirat. A lap szerkesztőségének célja, hogy eredeti közlemények, klinikai tanulmányok, kísérleti és klinikai kutatások, újabb műtéti eljárások, esetismertetések, összefoglalók szerkesztői közlemények, kongresszusi beszámolók közlésével bemutassa az urológiában folyó mindenkori tevékenységet. A felmerült vitás kérdésekről tudomást szerezhet mindenki a "Levél a szerkesztőhöz" című részből. A hírek és a könyvismertetések pedig megkönnyítik a magyar és a nemzetközi urológiában bekövetkezett változások megismerését.

 

Print manager:
Tari-Szabó Nóra, Telefon: (06-70) 386-6463 • E-mail: tariszabo.nora@promenade.hu

Szerkesztőségi titkár:
Szakony Andrea, (06-30) 151-2400 • E-mail: szakony.andrea@promenade.huNyomás: Real Press Stúdió Kft. Felelős vezető: Szlabik Ottó
© 2023 New Promenade Kft. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
A szerkesztőség és a kiadó csak a számozott oldalak tartalmáért vállal felelősséget.


 

.....