asd
36. évfolyam, 2. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


A 2024-es évtől az Európai Urológus Társaság számunkra egy kedvezményes, egységes 112,50 Euro összegű tagdíjat állapított meg, mely jelenlegi árfolyamon 44.000 Ft. Ehhez számoljuk hozzá a 15.000 Forintos – közgyűlés által elfogadott – MUT tagdíjat, ez összesen

59.000 Forint.
 
Rezidens tagdíj:
25.000 Ft
Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft

befizetési határidő:

2024. március 31.
 
 

Tájékoztatás a transznemű páciensekkel kapcsolatos bánásmód javasolt gyakorlatáról

Alapvetően nem gyakori, de az utóbbi években egyre sűrűbben előfordul, hogy az urológus szakorvos transzszexuális (TS) személlyel találkozik rendelésén. Ezek a páciensek általában a többi embertől eltérő okból keresik fel az orvost, amivel kezdettől fogva tisztában kell lenni, hogy célt érjen a találkozás.

 

Tovább

Online Guidelines

A Magyar Urológus Társaság támogatja az EAU irányelvek alkalmazását....

Tovább

A férfi húgycső szűkülete

Húgycsőszűkület kórisméjét jelenti a húgycső tágasságának, átjárhatóságának csökkenése, amit a húgycső falában lévő kóros folyamat hoz létre és változó súlyosságú, de jellegzetes nehézvizeléses panaszokkal jár....

Tovább

Uroszepszis – az Európai Urológus Társaság (EAU) irányelve alapján*

Az uroszepszis súlyos betegség, amely még ma is magas, 20-40%-os mortalitással jár. Az urológiai tünetek korai felismerése, és az okok megszüntetése azonban a halálozási arányt jelentősen csökkenti. Az uroszepszis komplex kezelése magába foglalja az életfontos funkciók támogatását, az azonnali antibiotikumos terápiát, és az urológiai fenntartó ok optimális kezelését (IaA). Az obstrukció megszüntetése a vizelet ...

Tovább

A katéterviselés mellett kialakuló húgyúti fertőzések kezelésére és megelőzésére vonatkozó európai és ázsiai irányelv*

A nozokomiális fer­tő­zé­sek kö­rül­be­lül 40%-a a húgy­úti trak­tus­ban ke­let­ke­zik. A leg­több be­teg, aki­nél nozokomiális húgy­úti fer­tő­zés (urinary tract infection – UTI) ala­kul ki, genitourinális vagy uro­ló­gi­ai be­avat­ko­zá­son esett át (kb. 10-20%), ál­lan­dó húgycsőkatétert vi­sel (kb. 80%), vagy mind­ket­tő. ...

Tovább

Az urológiai beavatkozások során alkalmazott perioperatív antibakteriális profilaxis részletes irányelve

Készült a Magyar Urológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Infektológiai Szakmai Kollégium megbízásából....

Tovább

Prostatitis és krónikus kismedencei fájdalom szindróma – Diagnosztika és kezelés a bizonyítékok alapján

A szer­zők a prostatitisek be­so­ro­lá­sá­nak rö­vid tör­té­ne­tét és a je­len­le­gi cso­por­to­sí­tás­nak meg­fe­le­lő rész­le­tes ke­ze­lé­si irány­elv­ét fog­lal­ták ös­­sze. Az út­mu­ta­tó az Eu­ró­pai Uro­ló­gus Tár­sa­ság (EAU) 2006-os irány­el­ve alap­ján ké­szült. Ez az el­ső olyan ma­gyar­nyel­vű köz­le­mény, amely tar­tal­maz­za a té­má­ra ...

Tovább

A nem-komplikált húgyúti fertőzések diagnosztikája és kezelése a bizonyítékok tükrében, az Európiai Urológus Társaság (EAU) irányelve alapján

1.1 ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A szer­zők a nem-komp­li­kált húgy­úti in­fek­ci­ók rész­le­tes ke­ze­lé­si irány­elv­ét fog­lal­ták ös­­sze. Az út­mu­ta­tó az Eu­ró­pai Uro­ló­gus Tár­sa­ság (EAU) 2006-os irány­el­ve alap­ján ké­szült, ame­lyet ki­egé­szí­tet­tek a Ma­gyar­or­szá­gon fel­lel­he­tő kór­oko­zók elő­for­du­lá­si gya­ko­ri­sá­gá­nak és ...

Tovább
<< < 1 > >>
7 találat 1 oldalon
.....