asd
35. évfolyam, 2. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


1. EAU Online member választása esetén a tagdíj:
45.000 Ft
(75 EUR + 15.000 Ft)

2. EAU Active member választása esetén a tagdíj:

65.000 Ft
(125 EUR + 15.000 Ft)

3. EAU Active member + „European Urology” újság nyomtatott változatának választása esetén a tagdíj:

104.000 Ft
(125 EUR + 100 Euro újság nyomtatott változata + 15.000 Ft)
 
4. Rezidens tagdíj:
25.000 Ft

5. Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft

befizetési határidő:
2023. március 20.
 
 

Kontinencián innen, műsphincteren túl

Összefoglalás

 

Bevezetés: A súlyos férfi terheléses inkontinencia a radikális prostatectomia után kialakult leggyakoribb szövődmény, sebészi kezelésében „gold standard” a művi záróizom-beültetés. A készüléket dr. Brantley Scott fejlesztette ki és ültette be először 1972-ben, majd az évtizedek során számos fejlesztésen ment keresztül. A ma is használt formája 1982-ben került forgalomba AMS 800 néven, amely azóta több, mint 250 ezer esetben került beültetésre. Az irodalmi adatok alapján a leggyakoribb szövődmény magának az eszköznek a meghibásodása, uroinfekció, húgycsőlézió, illetve hibás méretválasztás. Ezekben az esetekben a műsphincter cseréje, illetve eltávolítása szükséges. A relatíve magas szövődményráta ellenére is a súlyos esetekben elsőként választandó műtéti terápiás megoldás, mivel a betegek 79%-ánál a kontinencia jelentős javulása érhető el.
Betegek és módszerek: Munkacsoportunk által 2010 és 2022 között 21 betegnél került beültetésre AMS 800 műsphincter. Összefoglalónk célja az volt, hogy az általunk végzett beavatkozások szövődményeit összehasonlítsuk az irodalmi adatokkal.
Eredmények: 21 beteg nyomon követését végeztük, 16 esetben radikális prostatectomia, míg 5 esetben trans­urethralis prosztatareszekció után történt AMS 800 beültetése. 6 beteg adjuváns irradiációban is részesült. Az esetek 9%-ában infekciós szövődményt észleltünk, emellett 9-9%-ban húgycsőatrófia, illetve húgycsőerózió került felismerésre. A készülék meghibásodását az esetek 19%-ában észleltük. Az adjuváns irradiáción átesett betegeknél a sebészei reintervenció szignifikánsan gyakrabban vált szükségessé.
Következtetés: A jelentős és tartós kontinenciajavulás miatt a gyakori szövődmények ellenére a súlyos férfi terheléses inkontinencia kezelésében a műsphincter-implantáció a „gold standard” megoldás. A gyakori szövődményarány miatt ezen betegek rendszeres utánkövetése alapvető fontosságú.

 

 

Continence from here beyond artificial urinary sphincter

Summary

Introduction: Severe male stress incontinence is the most common complication after radical prostatectomy, and the “gold standard” in its surgical treatment is artificial sphincter implantation. The device was first developed and implanted by Dr. Brantley Scott in 1972 and has undergone many improvements over the decades. The form still used today was marketed in 1982 under the name AMS 800, which has since been implanted in more than 250,000 cases. Based on literature data, the most common complications are failure of the device itself, uroinfection, urethral lesion, and incorrect size selection. In these cases, the replacement or removal of the artificial sphincter is necessary. Despite the relatively high complication rate, surgical therapy is the first choice in severe cases, as a significant improvement in continence can be achieved in 79% of patients.

Patients and methods: Between 2010 and 2022, our working group implanted an AMS 800 artificial sphincter in 21 patients. The purpose of our summary was to compare the complications of the interventions we performed with literature data.

Results: We followed up 21 patients, AMS 800 implantation was performed after radical prostatectomy in 16 and after transurehtral prostate resection in 5 cases. 6 patients also received adjuvant irradiation. We detected an infectious complication in 9% of cases, and urethral atrophy and ureth­ral erosion were detected in 9-9% of cases. Device failure was detected in 19% of cases. Surgical reintervention became necessary significantly more often in patients who underwent adjuvant irradiation.

Conclusions: Due to the significant and permanent improvement of continence, artificial sphincter implantation is the “gold standard” solution in the treatment of severe male stress incontinence, despite of the frequent complications. Due to the frequent complication rate, regular follow-up of these patients is essential.

 

Tovább

Beszámoló az urológiai fekvőbeteg-ellátásról a 2021-es adatok alapján

Az urológiai fekvőbeteg-ellátás helyzetének megismerése céljából újrakezdett statisztikai adatgyűjtést, a Szakmai Kollégium, a Társaság és a Magyar Urológia folyóirat közös összefogásával kezdtük el 2012-ben....

Tovább

Prosztatabiopsziáink ismételt értékelése

Bevezetés: Munkánk az osztályunkon 2015-ben végzett tanulmány folytatása, az azóta megváltozott antibiotikum­profilaxis hatékonyságának értékelése.
Betegek és módszer: Vizsgáltuk a prosztatabiopszia előtti klinikai adatokat, az előkészítés módját, a beavatkozás körülményeit, valamint az eredményeket és a szövődményeket. Vizsgáltuk továbbá a szövődmények és a klinikai adatok közötti ...

Tovább

Vesicovaginalis fisztula laparoszkópos kiirtása

Bevezetés: A vesicovaginalis fisztula a húgyúti sipolyok leggyakoribb formája, amely fejlett országokban leginkább iatrogénia következményeként, nőgyógyászati műtétek során alakul ki. A sipoly elhelyezkedése határozza meg, hogy transvaginalis vagy transabdominalis úton történik-e a műtéti megoldása. Az utóbbi években egyre nagyobb teret hódít a nyitott műtét mellett a laparoszkópos és robotasszisztált ...

Tovább

Metoidioplasztika szövődményei

Célkitűzés: Nemi dysphoria esetében a maszkulinizáló nemiszerv-rekonstrukciós eljárások két alaptípusát különböztetjük meg: a metoidioplasztikát, illetve penetrációt is lehetővé tevő totál phalloplasticát. Metoidioplasztika során egy kisméretű pénisz kerül kialakításra, amely az állva vizelést lehetővé teszi, de a behatolásra általában nem alkalmas. A módszer előnyei között említhető az egylépcsős ...

Tovább

Korallkövek multimodális kezelésével elérhető kőmentesség

Összefoglalás

Bevezetés: Részleges és teljes öntvénykövek elsődleges kezelési módja a perkután nephrolithotomia (PCNL). Az endoszkópok, kőzúzó eszközök fejlődésének köszönhetően a módszer eredményessége jelentősen javult, azonban az öntvénykövek kezelése továbbra is fokozott kihívást jelent. Tanulmányunk célja a komplikált, Guy’s Stone Score (GSS) alapján 3-as és 4-es besorolású köveknél alkalmazott ...

Tovább

A kifordított, háton fekve végzett, drénmentes perkután vesekő-eltávolítás

Bevezetés: A perkután nephrolitotomia (PCNL) hason fekvő pronált (PRON) és háton fekvő szupinált (SUP) helyzetben végezhető el (sPCNL). Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban történik a kőeltávolítás a vese üregrendszerének drenálása nélkül (tubeless), csak dupla J-stent visszahagyásával befejezve a beavatkozást.
Anyag és módszer: A szerzők bemutatják a szupinált és tubeless PCNL metodikáját. Retrospektív ...

Tovább

Biofilmképződés húgyvezetékstent felületén

Az urológiai gyakorlatban mindennaposnak számít a felső húgyutak átjárhatóságának fenntartása érdekében felhelyezett húgyvezetékstent. Mint minden idegen test, amelyet emberi szervezetbe ültetünk, bakteriális kolonizációnak és ezáltal biofilmképződésnek van kitéve. A húgyvezetékstent felületén kialakuló biofilm további szövődmények lavináját indítja el, amely végső soron a stent elkövesedését okozza. ...

Tovább

Rezisztenciaviszonyok elemzése Escherichia coli és Klebsiella spp. húgyúti izolátumokban ismert és újszerű, klinikailag releváns indikátorok felhasználásával: 10 éves retrospektív vizsgálat

Bevezetés: Az antibiotikumokkal szemben rezisztens bakteriális kórokozók megjelenése és terjedése világszerte egyike a legfontosabb népegészségügyi problémáknak. Az utóbbi években számos új bakteriális rezisztenciakritérium került közzétételre, a rezisztenciaadatok és a klinikai kimenetel közötti korreláció javításának céljából.
Anyag és módszer: Jelen tanulmányban mikrobiológiai- és rezisztenciaadatok ...

Tovább

Férfi betegek STD-mintáiból izolált Staphylococcus aureus törzsek epidemiológiája és antibiotikum érzékenysége (2008–2017)

Bevezetés: A reproduktív szervek bakteriális fertőzései jelentős morbiditási tényezőnek és a meddőség egyik leggyakoribb okának számítanak férfiakban. Egyre több tanulmány számol be a Staphylococcus aureus egyre növekvő jelentőségéről urológiai kórképekben, azonban kevés adattal rendelkezünk az izolátumok érzékenységéről.
Anyag és módszer: A kutatás során SZTE Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai ...

Tovább

A platinaalapú kemoterápia szerepe a húgyhólyagrák kezelésében – az elmúlt 10 év klinikai tapasztalatainak feldolgozása

Bevezetés: Az invazív húgyhólyagdaganat disszeminációjának megállítására első vonalban a platinaalapú kemoterápia áll rendelkezésünkre. Ez a kezelés azonban csupán a betegek körülbelül felében bizonyul hatékonynak. Jelen vizsgálataink célja az volt, hogy Intézetünkben a kemoterápiával kezelt hólyagrákos betegek klinikopatológiai adatait feltérképezve információt nyerjünk arról, hogy azok hatással vannak-e a...

Tovább
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
94 találat 10 oldalon
.....