asd
36. évfolyam, 1. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


A 2024-es évtől az Európai Urológus Társaság számunkra egy kedvezményes, egységes 112,50 Euro összegű tagdíjat állapított meg, mely jelenlegi árfolyamon 44.000 Ft. Ehhez számoljuk hozzá a 15.000 Forintos – közgyűlés által elfogadott – MUT tagdíjat, ez összesen

59.000 Forint.
 
Rezidens tagdíj:
25.000 Ft
Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft

befizetési határidő:

2024. március 31.
 
 

Laparoszkópos ureterolithotomia helye a kősebészeti gyakorlatban

Összefoglalás

Bevezetés: A nagyméretű, felső-középső szakaszi uréterkövek kezelési lehetőségei közé tartozik a külső lökéshullám-terápia, a semirigid ureteroszkópia, a flexibilis ureteroszkópia, push-back percutan nephrolithotripsia (2), laparoszkópos ureterolithotomia, a nyílt műtéti technika, továbbá a magyar urológusok által közölt és világkongresszusokon is bemutatott percutan ureterolithotomiás technika (3). Mindegyik műtéti modalitásnak más a szövődmény- és sikerrátája, valamint az operatív eszközigénye (4). Vizsgálatunk célja a PAEOK Urológiai Osztályán 2012 és 2022 közötti időszakban elvégzett laparoszkópos ureterolithotomiák elemzése volt, valamint eredményeink összevetése a nemzetközi irodalomban fellelhető adatokkal.
Anyag és módszerek: Az adatok feldolgozása retrospektív módon történt. A 2012–2022 időintervallumon belül 20 páciensnél 20 laparoszkópos beavatkozás történt.
Eredmények: Osztályunkon a vizsgált időszakban laparoszkópos ureterolithotomia után a kőmentességi arány 80% volt. A műtétek 95%-ában transperitonealis módon történtek, posztoperatív ileus nem fordult elő, nyílt műtétté konvertálásra nem volt szükség. Osztályunkon a műtétet követően többnyire hagytunk hátra dupla-J katétert (90%). Vizeletszivárgással egy esetben találkoztunk (5%), uréterstricturát nem jegyeztünk fel. Az átlagos műtéti idő transperitonealis megközelítésben 73 perc volt, ami szignifikánsan kevesebb az irodalomban fellelhető adatoknál.
Következtetések: A laparoszkópos ureterolithotomia jól képzett laparoszkópos sebész kezében biztonságos, major perioperatív szövődmény nélkül elvégezhető (2). Válogatott esetekben, impaktált, kemény, nagyméretű uréterköveknél, amelyek endourológiai beavatkozással előreláthatólag nehezen kezelhetők, a laparoszkópos ureterolithotomia megfontolandó, mint terápiás lehetőség (9).

Kulcsszavak
ureterolithiasis, ureterolithotomia, laparoszkópia, impaktált uréterkövek, nagyméretű uréterkövek
Role of laparoscopic ureterolithotomy in stone surgery practice

 

Summary

Introduction: Treatment options for large upper-middle ureter stones include external shockwave therapy, semirigid ureteroscopy, flexible ureteroscopy, push-back percutaneous nephrolithotripsy (2), laparoscopic ureterolithotomy, open surgical technique, and the “direct puncture” ureterolithotomic technique published by Hungarian urologists and presented at world congresses (3). Each surgical modality has different complication and success rates, as well as different operational device requirement (4). The aim of our study was to analyze laparoscopic ureterolithotomies performed at the Department of Urology of PAEOK between 2012 and 2022, and to compare our results with data reported in international literature.
Material and methods: The data were processed retrospectively. 20 laparoscopic procedures were performed in 20 patients between 2012 and 2022.
Results: In our department, the stone-free rate was 80% after laparoscopic ureterolithotomy during the study period. Surgery was performed transperitoneally in 95% of cases, postoperative ileus did not occur, and conversion to open surgery was not required. In the department, double-J catheters were mostly left behind post-surgery (90%). Urine leakage was encountered in one instance (5%), no ureteral stricture was recorded. The mean surgical time in the transperitoneal approach was 73 minutes, which is significantly less than the data found in literature.
Conclusion: Laparoscopic ureterolithotomy can be performed safely by experienced laparoscopic surgeon, without major perioperative complications (2). In selected cases of impacted, hard, large ureter stones, which are predictably difficult to treat with endourological procedure, laparoscopic ureterolithotomy should be considered as a therapeutic option (9).

Keywords
ureterolithiasis, ureterolithotomy, laparoscopy, impacted ureter stones, large ureter stones

 

Tovább

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Urológiai Osztályán 2022. február és október között elvégzett, robotasszisztált műtétek összegzése

ÖSSZEFOGLALÁS
Célkitűzés: A vizsgálat során az intézetünkben elvégzett első robotasszisztált műtétjeink perioperatív eredményeit értékeltük ki.
Betegek és módszer: A tanulmányban 2022. február 1. és október 31. között elvégzett, 151 robotasszisztált beavatkozás adatait dolgoztuk fel. Három konzolsebészünk eredményeit értékeltük ki. Vizsgáltuk a hospitalizációs időt, a műtéti időt, a vérvesztést, a ...

Tovább

A péniszfraktúra hatása a szexuális funkcióra

Összefoglalás

Bevezetés: A péniszfraktúra a barlangos testeket borító tunica albuginea szakadása, amely a hímvessző merev állapotban történő meghajlása következtében alakul ki. Két, szexuális funkciót érintő legsúlyosabb késői szövődménye a merevedési zavar és a hímvesszőgörbület. Vizsgálatunk célja az volt, hogy a klinikánkon az előző tíz évben péniszfraktúra miatt kezelt betegeken felmérjük, hogy a ... Tovább

Kontinencián innen, műsphincteren túl

Összefoglalás

 

Bevezetés: A súlyos férfi terheléses inkontinencia a radikális prostatectomia után kialakult leggyakoribb szövődmény, sebészi kezelésében „gold standard” a művi záróizom-beültetés. A készüléket dr. Brantley Scott fejlesztette ki és ültette be először 1972-ben, majd az évtizedek során számos fejlesztésen ment keresztül. A ma is használt formája 1982-ben került forgalomba AMS 800 néven, ... Tovább

Beszámoló az urológiai fekvőbeteg-ellátásról a 2021-es adatok alapján

Az urológiai fekvőbeteg-ellátás helyzetének megismerése céljából újrakezdett statisztikai adatgyűjtést, a Szakmai Kollégium, a Társaság és a Magyar Urológia folyóirat közös összefogásával kezdtük el 2012-ben....

Tovább

Prosztatabiopsziáink ismételt értékelése

Bevezetés: Munkánk az osztályunkon 2015-ben végzett tanulmány folytatása, az azóta megváltozott antibiotikum­profilaxis hatékonyságának értékelése.
Betegek és módszer: Vizsgáltuk a prosztatabiopszia előtti klinikai adatokat, az előkészítés módját, a beavatkozás körülményeit, valamint az eredményeket és a szövődményeket. Vizsgáltuk továbbá a szövődmények és a klinikai adatok közötti ...

Tovább

Vesicovaginalis fisztula laparoszkópos kiirtása

Bevezetés: A vesicovaginalis fisztula a húgyúti sipolyok leggyakoribb formája, amely fejlett országokban leginkább iatrogénia következményeként, nőgyógyászati műtétek során alakul ki. A sipoly elhelyezkedése határozza meg, hogy transvaginalis vagy transabdominalis úton történik-e a műtéti megoldása. Az utóbbi években egyre nagyobb teret hódít a nyitott műtét mellett a laparoszkópos és robotasszisztált ...

Tovább

Metoidioplasztika szövődményei

Célkitűzés: Nemi dysphoria esetében a maszkulinizáló nemiszerv-rekonstrukciós eljárások két alaptípusát különböztetjük meg: a metoidioplasztikát, illetve penetrációt is lehetővé tevő totál phalloplasticát. Metoidioplasztika során egy kisméretű pénisz kerül kialakításra, amely az állva vizelést lehetővé teszi, de a behatolásra általában nem alkalmas. A módszer előnyei között említhető az egylépcsős ...

Tovább

Korallkövek multimodális kezelésével elérhető kőmentesség

Összefoglalás

Bevezetés: Részleges és teljes öntvénykövek elsődleges kezelési módja a perkután nephrolithotomia (PCNL). Az endoszkópok, kőzúzó eszközök fejlődésének köszönhetően a módszer eredményessége jelentősen javult, azonban az öntvénykövek kezelése továbbra is fokozott kihívást jelent. Tanulmányunk célja a komplikált, Guy’s Stone Score (GSS) alapján 3-as és 4-es besorolású köveknél alkalmazott ...

Tovább

A kifordított, háton fekve végzett, drénmentes perkután vesekő-eltávolítás

Bevezetés: A perkután nephrolitotomia (PCNL) hason fekvő pronált (PRON) és háton fekvő szupinált (SUP) helyzetben végezhető el (sPCNL). Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban történik a kőeltávolítás a vese üregrendszerének drenálása nélkül (tubeless), csak dupla J-stent visszahagyásával befejezve a beavatkozást.
Anyag és módszer: A szerzők bemutatják a szupinált és tubeless PCNL metodikáját. Retrospektív ...

Tovább

Biofilmképződés húgyvezetékstent felületén

Az urológiai gyakorlatban mindennaposnak számít a felső húgyutak átjárhatóságának fenntartása érdekében felhelyezett húgyvezetékstent. Mint minden idegen test, amelyet emberi szervezetbe ültetünk, bakteriális kolonizációnak és ezáltal biofilmképződésnek van kitéve. A húgyvezetékstent felületén kialakuló biofilm további szövődmények lavináját indítja el, amely végső soron a stent elkövesedését okozza. ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
97 találat 10 oldalon
.....