asd
35. évfolyam, 1. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


1. EAU Online member választása esetén a tagdíj:
45.000 Ft
(75 EUR + 15.000 Ft)

2. EAU Active member választása esetén a tagdíj:

65.000 Ft
(125 EUR + 15.000 Ft)

3. EAU Active member + „European Urology” újság nyomtatott változatának választása esetén a tagdíj:

104.000 Ft
(125 EUR + 100 Euro újság nyomtatott változata + 15.000 Ft)
 
4. Rezidens tagdíj:
25.000 Ft

5. Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft

befizetési határidő:
2023. március 20.
 
 

Jegyzőkönyv az Urológiai Szakmai Kollégium 2010. május 14-i üléséről

JEGYZÕKÖNYV: Az Urológiai Szakmai Kollégium 2010. május 14-i üléséről

Helyszín: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház, főigazgatói tárgyaló... Tovább

Magyar Urológusok Társasága Vezetőségi ülés 2010. május 14.

Pajor Prof.: Köszönti a vezetőségi tagokat.
Ismerteti a napirendi pontokat. A mellékelt jelenléti ív alapján a vezetőség határozatképes.
Szavazás: Egyhangúan megszavazták a napirendi pontokat...

Tovább

MUT Vezetőségi ülés 2010. február 12.

Az Elnök köszönti a vezetőséget.

Az Elnök szavazásra bocsátja az aktuális napirendi pontok elfogadását. A jelenlévő 21 fő egyetért.

Szavazás: A jelenlévő vezetőségi tagok közül mindenki elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat?

Igen: Egyhangú                Nem: ... Tovább

Jegyzőkönyv Az Urológiai Szakmai Kollégium 2009. november 13-i üléséről

Jegyzőkönyv az Urológiai Szakmai Kollégium 2009. november 13-i üléséről

Helyszín: Péterfy Sándor utcai kórház, tárgyaló

Jegyzőkönyvvezető: Pákozdy Orsolya... Tovább

Jegyzőkönyv az Urológiai Szakmai Kollégium 2009. augusztus 28-i üléséről

Helyszín: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, főigazgatói tárgyaló...

Tovább

Jegyzőkönyv az Urológiai Szakmai Kollégium 2009. május 29-i üléséről

Helyszín: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, főigazgatói tárgyaló...

Tovább

Jegyzőkönyv az Urológiai Szakmai Kollégium 2009. március 9-i üléséről

Helyszín: Budapest, Szt. István Kórház, B épület
Időpont: 2009. március 09. 10:00 óra...

Tovább

Jegyzőkönyv az Uro­ló­gi­ai Szak­mai Kol­lé­gi­um 2009. áp­ri­lis 21-i ala­ku­ló ülé­sé­ről

Hely­szín: Jahn Fe­renc Dél-pes­ti Kór­ház, fő­igaz­ga­tói tár­gya­ló...

Tovább

Jegyzőkönyv Magyar Urológusok Társasága Vezetőségi ülés 2009. január 30.

Jelenlévők száma 13.
A napirendi pontokat egyhangúan elfogadták és megszavazták a jelenlévők...

Tovább

Jegyzőkönyv MUT Ve­ze­tő­sé­gi Ülés 2008. szep­tem­ber 27.

Hely­szín: Ho­tel Fla­min­gó, Ba­la­ton­fü­red
Idő­pont: 2008. szep­tem­ber 27. 13:00 óra...

Tovább
<< < 1 2 3 > >>
30 találat 3 oldalon
.....