asd
29. évfolyam, 2. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

A VESEMŰTÉTEK SORÁN ALKALMAZOTT ÉRLESZORÍTÁS HATÁSA A VESEARTÉRIA FUNKCIONÁLIS AKTIVITÁSÁRA: AZ ÉRKÁROSODÁS FARMAKOLÓGIAI PREVENCIÓJA

Összefoglalás

Bevezetés: Egyes veseműtéteknél elkerülhetetlen az arteria renalis leszorítása. Feltételezhető, hogy ilyenkor nemcsak a veseparenchyma károsodik, hanem a leszorított artéria is. Ez – többek között – az ér kontrakciós-relaxációs képességének romlásában manifesztálódhat.
Anyag és módszerek: A szerzők állatkísérleti modellben, keverék kutyákon vizsgálták egyoldali 45 perces arteria renalis leszorítás és az azt követő 60 perces reperfúzió hatását az ér vasomotor funkciójára, továbbá vizsgálták, hogy allo­pu­ri­nol alkalmazása befolyásolja-e a feltételezett funkcionális károsodást. A veseartéria preparátumokon noradrenalin­nal pre­kont­rak­ciót hoztak létre, majd vizsgálták különböző vazo­dila­tátorok és vazokonstriktorok hatását.
Eredmények: Megállapították, hogy az iszkémia-reperfú­zi­ót követően az acetilkolin (muszkarinreceptor-agonista) által kiváltott, endothelfüggő relaxáció súlyosan sérült, de allo­pu­ri­nol adásával ez gyakorlatilag kivédhető volt. Az adenozin­re­cep­tor-érzékenység nem változott szignifikánsan, allopurinol alkalmazása azonban fokozta a P1-purinoceptor érzékenységet. A nitroglicerin, mint exogen NO-donor (endothel-független) által kiváltott relaxáció nem változott.
Megbeszélés: Igazolódott az iszkémia-reperfúzió károsító hatása a leszorított veseartériára. A xantinoxidáz-gátló allopu­rinol hatékonynak bizonyult az iszkémia-reperfúziót követő endothelfüggő vaszkuláris károsodások kivédésében.


Summary

Introduction: It is unavoidable to clamp the renal artery in some kidney operations. In this case, not only the parenchyma but presumably the clamped artery may be injured and the contraction-relaxation activity of the renal artery can be damaged.
Material and methods: The effect of 45-minute renal artery clamping followed by 60-minute reperfusion was examined on the vasomotor function of the vessel in a canine model together with the supposed protective effect of allopurinol. The action of various vasoactive substances were analysed in isolated renal arteries precontracted by noradrenaline.
Results: Acetylcholine-induced endothelium-dependent relaxation was severely impaired, but it could fully be prevented by allopurinol. Adenosine receptor sensitivity did not change significantly however the application of allopurinol enhanced the sensitivity of P1 purinoceptor. Nitroglycerin (exogenous nitric oxide donor) did not alter the endothelium-independent vasorelaxation.
Conclusion: It was demonstrated that the in the clamped renal arteries prominent ischaemia-reperfusion injury was developed and the xanthine-oxidase inhibitor allopurinol proved to be very effective in preventing the endothelium-dependent vascular damage.
 

Tovább

A prosztatarák új diagnosztikai markere, a [–2]proPSA

ÖSSZEFOGLALÁS: A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Urológiai Klinikáján 2010–2012 között 73 prosztatarákos beteg és 80 tumormentes kontroll szérum total PSA, szabad PSA és [–2]proPSA-értékeit határoztuk meg Beckman Coulter reagensekkel és analizátorral, valamint ebből kiszámoltuk a Prostate Health Index (phi) értéket. A két vizsgált csoport között a fPSA meghatározás kivételével ...

Tovább

Vesebiopszia: egyszerű, biztonságos és megbízható

ÖSSZEFOGLALÁS: A veserák előfordulásának emelkedésével a felfedezett tumorok méretének csökkenése is megfigyelhető. A hagyományos képalkotó eljárások segítenek az egyre kisebb daganatok kimutatásában, azonban a felfedezett elváltozások biológiai viselkedése gyakran nem határozható meg. A szerzők célja az ultrahangvezérelt perkután vesebiopszia szerepének értékelése a vesedaganatok kórismézésében. ...

Tovább

A transrectalis és transperinealis prosztata biopsziák összehasonlítása a korai szövődmények szempontjából

ÖSSZEFOGLALÁS: A prosztata biopsziák elsődleges célja a prosztatarák korai felismerése és ezáltal a prosztatarák specifikus mortalitás csökkentése. A prosztata biopsziákat transrectalis és transperinealis behatolásból végezzük, transrectalis ultrahang célzás mellett. Célunk a kétfajta biopsziás mintavételi technika szövődményrátájának összehasonlítása volt, saját beteganyagon.
Randomizált, prospektív ...

Tovább

Esztétikus neoglans képzés szájnyálkahártyából

ÖSSZEFOGLALÁS: A szerzők összesen négy esetben glansot infiltráló péniszrák miatt műtétet végeztek, teljes glans reszekciót. A két corpus cavernosum végét szájnyálkahártyával fedték, új külső húgycsőnyílást képeztek. Az így kialakított péniszvég hasonlított az eredetire, bár rövidebbé vált. A betegek kozmetikai szempontból elégedettek voltak az új glansszal. Egy esetben felületes inguinális nyirokcsomó-...

Tovább

Lézerbesugárzás hatása patkány gyomornyálkahártyára: szövettani és funkcionális vizsgálatok – előzetes közlemény

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A szerzők patkányban vizsgálták a húgyhólyag-megnagyobbításhoz használni kívánt gyomorszegmentum lézersugárral történő előkezelésének hatását. Huszonhárom patkányban laparotomiát követően a tervezett hólyag-megnagyobbításra használandó gyomorfal nyálkahártyáját különböző energiasűrűségû Nd:YAG lézerrel kezelték. A minták felét közvetlenül a kezelés után, másik felét 7...

Tovább

Új módszer a vesemedencei hidrosztatikus nyomás mérésére

Az elmúlt 6 évben végzett felső húgyúti urodinámiás vizsgálati eredményeiről számolt be Lovász Sándor és Tenke Péter a 26. Európai Urológus Kongresszuson a 914-es sorszámmal elfogadott poszterükön, amely a vesemedencében uralkodó hidrosztatikus nyomás mérésének a jelentőségét hangsúlyozta. A bemutatott eljárás hasznos segítséget nyújt a veseműtét optimális időpontjának a meghatározásában....

Tovább

Új katéter infekciót csökkentő módszer

A 26. Európai Urológus Kongresszuson 483-as sorszámmal fogadták el a Nagy Károly - Köves Béla - Tenke Péter által benyújtott posztert. A tartós katéter használatával összefüggésben, szövődményként fellépő infekciót új fajta technikával csökkentő módszert a világon elsők között próbálták ki és alkalmazták a Dél-pesti Jahn Ferenc Kórház szakemberei....

Tovább

A hidrosztatikus vese-üregrendszeri nyomásmérés jelentősége az urológiai gyakorlatban

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: Célkitűzés: 6 év, mintegy 300 felső húgyúti urodinámiás vizsgálatainak eredményei, tapasztalatai alapján olyan egyszerű módszert kerestünk, aminek alkalmazásával mennyiségileg mérhető a posztrenális obstrukció mértéke, így biztonsággal meghatározható a nephro­sto­miás katéter eltávolításának optimális időpontja. Anyag és módszer: A hidrosztatikus üregrendszeri nyomásmérés ...

Tovább

Transzperitoneális technikával végzett laparoszkópos radikális prostatectomiával szerzett kezdeti tapasztalataink

ÖSSZEFOGLALÁS: Szerzők az első húsz laparoszkópos radikális prostatectomiával nyert tapasztalataikat ismertetik retrospektív módszerrel szerzett műtéti adatok alapján. A beavatkozások 2007 márciusa és 2009 novembere között történtek a Nyíregyházi Kórházban. Minden esetben transzperitoneális radikális laparoszkópos prostatectomiát végeztek. Az esetek ismertetése során a szerzők bemutatják a kezdeti sikereket és ...

Tovább

Módosított TVT műté

ÖSSZEFOGLALÁS: A szerzők az általuk módosított retropubikusan felvezetett speciális prolén szalaggal végzett TVT inkontinencia gátló műtétekkel szerzett tapasztalataikról számolnak be. A műtétek során a fémtrokárra rögzített közepesen erős, prolén szalagot vezettek be, összesen 18 betegben. Az így elvégzett műtétek eredményei nem maradtak el az általuk évek óta bevált TVT vagy IVS műtétek eredményeitől és ...

Tovább
<< < 1 2 3 > >>
25 találat 3 oldalon