asd
33. évfolyam, 4. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


1. EAU Online member választása esetén a tagdíj:
37.000 Ft
(75 EUR + 10.000 Ft)

2. EAU Active member választása esetén a tagdíj:

55.000 Ft
(125 EUR + 10.000 Ft)

3. EAU Active member + „European Urology” újság nyomtatott változatának választása esetén a tagdíj:

91.000 Ft
(125 EUR + 100 Euro újság nyomtatott változata + 10.000 Ft)
 
4. Rezidens tagdíj:
5.000 Ft

5. Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft
 

Korallkövek multimodális kezelésével elérhető kőmentesség

Összefoglalás

Bevezetés: Részleges és teljes öntvénykövek elsődleges kezelési módja a perkután nephrolithotomia (PCNL). Az endoszkópok, kőzúzó eszközök fejlődésének köszönhetően a módszer eredményessége jelentősen javult, azonban az öntvénykövek kezelése továbbra is fokozott kihívást jelent. Tanulmányunk célja a komplikált, Guy’s Stone Score (GSS) alapján 3-as és 4-es besorolású köveknél alkalmazott multimodális kezelés (PCNL- és kiegészítő ESWL-kezelés, illetve kemolízis együttesen) kimenetelének vizsgálata, valamint a GSS használatának gyakorlati értékelése.
Betegek és módszerek: A Pécsi Tudományegyetem Urológiai Klinikáján 2013 januárja és 2020 októbere között 450 PCNL történt, amelyből 60 betegnél 62 veseegységen végeztünk műtétet GSS3 (38 eset) vagy GSS4 (24 eset) besorolású kövek miatt. A vizsgált betegcsoportokban összesen 79 konvencionális PCNL-műtétet hajtottunk végre. Az esetek csaknem negyedében (22,6%) több ülésben elvégzett perkután kőeltávolításra volt szükség. A műtéti kezelést követően visszamaradt klinikailag szignifikáns kövek miatt 26 esetben (41,9%) ESWL-kezelést, 5 húgysavköves betegnél (8%) pedig kiegészítő gyógyszeres kőoldást alkalmaztunk. A műtétek kapcsán észlelt szövődmények előfordulási gyakoriságát, valamint a műtéti, illetve kiegészítő kezelésekkel elért kőmentességi rátát összehasonlítottuk a két betegcsoportban.
Eredmények: A GSS3-betegcsoportban 20 beteg (52,6%) vált kőmentessé csupán PCNL-műtétet követően, míg kiegészítő ESWL-kezeléssel további 10 beteg (26,3%) a visszamaradt fragmentumokat kiürítette. Húgysavkövek esetén alkalmazott gyógyszeres kőoldás további 3 betegnél (7,9%) eredményezett kőmentességet. A GSS4-betegcsoportban PCNL-műtétet követően 8 beteg (33,3%) vált kőmentessé, kiegészítő ESWL-kezelés további 6 esetben (25%) bizonyult sikeresnek. A két betegcsoportban műtéttel 28 betegnél (45,2%), míg kiegészítő kezeléssel összesen 47 betegnél (75,8%) értünk el kőmentes állapotot. A GSS4-es betegcsoportban a szövődményarány 15,4%-kal bizonyult magasabbnak, mint a GSS3-as csoportban. A vizsgált korallköves beteganyagban a kövek 42%-a infekciós eredetű volt.
Következtetések: A parciális vagy teljes korallkő miatt végzett PCNL-műtétek során valamivel kevesebb mint az esetek felében érhető el kőmentesség, a többi esetben további elhúzódó kezelés szükséges. A reziduális kövek ESWL kezelése, valamint a húgysavkövek kiegészítő gyógyszeres oldása eredményes, így végül a korallköves betegek mintegy háromnegyed része kőmentessé tehető. A Guy’s Stone Score (GSS) egyértelmű összefüggést mutat a PCNL kimenetelével, használata a mindennapi gyakorlatban előnyös lehet mind a betegfelvilágosítás, mind a műtéti tervezés során. Az infekciós kövek magas hányada miatt a műtétet követően lázas állapot, szepszis viszonylag gyakran fordul elő, ezért ezen betegcsoportokban a műtéti előtti vizeletleoltás illetve a megfelelő antibiotikumvédelem kiemelten fontos.

 

Kulcsszavak

korallkő, perkután nephrolithotomia, kőmentesség, szövődmények

 

Complex management of staghorn renal stones

 

Summary

Introduction: Percutan nephroltihotomy (PCNL) is the standard procedure for partial and complete staghorn calculi. Although the evolution of endoscopic equipment improves success rate, the management of staghorn renal stones are still challenging. Patients with GSS3 and GSS4 stones who underwent stone management were retrospectively evaluated. The primary aim of this research was to investigate the complex management of staghorn renal stones with PCNL surgery and additional ESWL and chemolytic treatment. The practical use of Guy’s Stone Score as a predictor of success and complications in stone management was also evaluated.
Patients and methods: Retrospectively in 60 patients 62 ’renal stone-unit’ were evaluated and divided into GSS3 (38 cases) and GSS4 (24 cases) groups between January 2013 and October 2020 in the Department of Urology, University of Pécs. During this research period 79 conventional PCNL surgery was performed. In almost quarter of the cases (22.6%) repeated surgery was needed. In the case of clinically significant residual fragments ESWL treatments were done in 26 cases (41.9%) and in 5 patients (8%) with uric acid stones additional chemolysis was applied. The complication rates of the surgery and the achieved stone free rates with complex therapy were compared between the two patient groups.
Results: In the GSS3 group 20 patients (52.6%) became totally stone free after PCNL surgery, and with additional ESWL therapy another 10 patients (34.2%). In the case of uric acid stones chemolysis was effective in another 3 patients (7.9%). In the GSS4 group 8 patients (33%) was stone free after PCNL surgery and with additional ESWL therapy further 6 patients (25%) achieved stone free status. Evaluating the two groups together the stone free rate was 45.2% after PCNL surgery, but with additional therapy it reached 75,8%. The complication rate was higher with 15.4% in the GSS4 group. The 42% of the evaluated patients had infection stones.
Conclusion: Stone free status was reached just by surgery in less than half of the cases, in the other cases prolonged additional treatment was needed. ESWL treatment or – in the case of uric acid stones – oral chemolytic therapy of the residual stones were also effective. In the end, three-quarters of patients with staghorn calculi became stone free. Guy’s Stone Score shows correlation with the outcome of PCNL surgery and it is beneficial for patient information or surgical planning in everyday practice. Patients with infection stones have a higher risk for postoperative fever and sepsis, that’s why preoperative urine culture and antibiotic prophylaxis are essential.

 

Keywords

staghorn stone, percutan nephrolitholapaxy, stone free rate, complications

Tovább

A kifordított, háton fekve végzett, drénmentes perkután vesekő-eltávolítás

Bevezetés: A perkután nephrolitotomia (PCNL) hason fekvő pronált (PRON) és háton fekvő szupinált (SUP) helyzetben végezhető el (sPCNL). Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban történik a kőeltávolítás a vese üregrendszerének drenálása nélkül (tubeless), csak dupla J-stent visszahagyásával befejezve a beavatkozást.
Anyag és módszer: A szerzők bemutatják a szupinált és tubeless PCNL metodikáját. Retrospektív ...

Tovább

Biofilmképződés húgyvezetékstent felületén

Az urológiai gyakorlatban mindennaposnak számít a felső húgyutak átjárhatóságának fenntartása érdekében felhelyezett húgyvezetékstent. Mint minden idegen test, amelyet emberi szervezetbe ültetünk, bakteriális kolonizációnak és ezáltal biofilmképződésnek van kitéve. A húgyvezetékstent felületén kialakuló biofilm további szövődmények lavináját indítja el, amely végső soron a stent elkövesedését okozza. ...

Tovább

Rezisztenciaviszonyok elemzése Escherichia coli és Klebsiella spp. húgyúti izolátumokban ismert és újszerű, klinikailag releváns indikátorok felhasználásával: 10 éves retrospektív vizsgálat

Bevezetés: Az antibiotikumokkal szemben rezisztens bakteriális kórokozók megjelenése és terjedése világszerte egyike a legfontosabb népegészségügyi problémáknak. Az utóbbi években számos új bakteriális rezisztenciakritérium került közzétételre, a rezisztenciaadatok és a klinikai kimenetel közötti korreláció javításának céljából.
Anyag és módszer: Jelen tanulmányban mikrobiológiai- és rezisztenciaadatok ...

Tovább

Férfi betegek STD-mintáiból izolált Staphylococcus aureus törzsek epidemiológiája és antibiotikum érzékenysége (2008–2017)

Bevezetés: A reproduktív szervek bakteriális fertőzései jelentős morbiditási tényezőnek és a meddőség egyik leggyakoribb okának számítanak férfiakban. Egyre több tanulmány számol be a Staphylococcus aureus egyre növekvő jelentőségéről urológiai kórképekben, azonban kevés adattal rendelkezünk az izolátumok érzékenységéről.
Anyag és módszer: A kutatás során SZTE Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai ...

Tovább

A platinaalapú kemoterápia szerepe a húgyhólyagrák kezelésében – az elmúlt 10 év klinikai tapasztalatainak feldolgozása

Bevezetés: Az invazív húgyhólyagdaganat disszeminációjának megállítására első vonalban a platinaalapú kemoterápia áll rendelkezésünkre. Ez a kezelés azonban csupán a betegek körülbelül felében bizonyul hatékonynak. Jelen vizsgálataink célja az volt, hogy Intézetünkben a kemoterápiával kezelt hólyagrákos betegek klinikopatológiai adatait feltérképezve információt nyerjünk arról, hogy azok hatással vannak-e a...

Tovább

Nőből-férfi nemi megerősítő műtét: metoidioplasztika – 6 beteg eredményeinek ismertetése

Célkitűzés: Nőből férfi (FtM) tanszneműség esetén, metoidioplasztika elvégzésével a clitorisból neophallus képezhető. A szerzők célja a módszerek, indikációk, lehetséges szövődmények, műtéti alaplépések, eredményeik és néhány poszt­operatív szempont bemutatása.
Anyag és módszer: 2014 és 2018 között sebészeti munkacsoportunk 6 magyar beteget operált. Minden esetben Belgrád-metoidioplasztika történt. A ...

Tovább

A nem-infekciós eredetű scrotalis elefantiázis kivizsgálása és kezelése – Esetgyűjtemény és irodalmi áttekintés

Bevezetés: A nagyméretű scrotalis elefantiázis a nyugati világban ritkán előforduló, jóindulatú, ám az életminőséget radikálisan befolyásoló elváltozás. A harmadik világ területén a herezacskó krónikus lymphoedemás megnagyobbodása általában filariázis, vagy más infekció talaján alakul ki, a fejlettebb országokban azonban főleg más okokból fordul elő. A probléma kivizsgálása és kezelés, ritkaságára való...

Tovább

Húgyúti kórokozók spektrumának és antibiotikum-rezisztenciájának változása osztályunkon 2004 és 2017 között

Bevezetés: A húgyúti fertőzések empirikus kezelése során elengedhetetlen a helyi rezisztenciaviszonyok és az előforduló baktériumok spektrumának ismerete, hiszen ezek földrajzilag és időben is jelentős változatosságot mutathatnak. Célunk az osztályunkon vett vizeletmintákból nyert kórokozók előfordulásának és a leggyakoribb kórokozók antibiotikum-rezisztenciájának évente történő felmérése.
Anyag és ...

Tovább

A perkután nervus tibialis posterior stimuláció (PTNS) a túlműködő hólyagszindróma kezelésében

Összefoglalás

Bevezetés: A túlműködő hólyagszindróma számos okra visszavezethető tünetegyüttes. A különböző irányelvek egységesek abban a tekintetben, hogy az életmódbeli változásokra, viselkedésterápiára és gyógyszeres terápiára refrakter esetekben javasolt invazív, másod- (harmad) vonalbeli kezelések alkalmazása. Ide tartoznak a különböző neuromodulációs eljárások, többek között a perkután nervus ...

Tovább

A humán papillomavírus kóroki szerepe a hímvessződaganatokban

Összefoglalás

Célkitűzés: A hímvessződaganatok kockázati tényezői a fitymaszűkület, a krónikus gyulladások (balanoposthitis, balanitis xerotica obliterans), a hímvesszőt ért sérülések, az UVA-sugárzás, a dohányzás, a promiszkuitás, a korábbi condyloma- és HPV-infekció. Felmerül a kérdés, hogy a HPV-érintett primer daganat esetén, illetve az eltávolított nyirokcsomó daganatos érintettsége esetén a csomók ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
89 találat 9 oldalon
.....