asd
30. évfolyam, 4. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Tájékoztatás a transznemű páciensekkel kapcsolatos bánásmód javasolt gyakorlatáról

Alapvetően nem gyakori, de az utóbbi években egyre sűrűbben előfordul, hogy az urológus szakorvos transzszexuális (TS) személlyel találkozik rendelésén. Ezek a páciensek általában a többi embertől eltérő okból keresik fel az orvost, amivel kezdettől fogva tisztában kell lenni, hogy célt érjen a találkozás.

 

Tovább

Online Guidelines

A Magyar Urológus Társaság támogatja az EAU irányelvek alkalmazását.... Tovább

Uroszepszis – az Európai Urológus Társaság (EAU) irányelve alapján*

Az uroszepszis súlyos betegség, amely még ma is magas, 20-40%-os mortalitással jár. Az urológiai tünetek korai felismerése, és az okok megszüntetése azonban a halálozási arányt jelentősen csökkenti. Az uroszepszis komplex kezelése magába foglalja az életfontos funkciók támogatását, az azonnali antibiotikumos terápiát, és az urológiai fenntartó ok optimális kezelését (IaA). Az obstrukció megszüntetése a vizelet ...

Tovább

Az urológiai beavatkozások során alkalmazott perioperatív antibakteriális profilaxis részletes irányelve

Készült a Magyar Urológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Infektológiai Szakmai Kollégium megbízásából...

Tovább

Prostatitis és krónikus kismedencei fájdalom szindróma – Diagnosztika és kezelés a bizonyítékok alapján

A szer­zők a prostatitisek be­so­ro­lá­sá­nak rö­vid tör­té­ne­tét és a je­len­le­gi cso­por­to­sí­tás­nak meg­fe­le­lő rész­le­tes ke­ze­lé­si irány­elv­ét fog­lal­ták ös­­sze. Az út­mu­ta­tó az Eu­ró­pai Uro­ló­gus Tár­sa­ság (EAU) 2006-os irány­el­ve alap­ján ké­szült. Ez az el­ső olyan ma­gyar­nyel­vű köz­le­mény, amely tar­tal­maz­za a té­má­ra ...

Tovább

A nem-komplikált húgyúti fertőzések diagnosztikája és kezelése a bizonyítékok tükrében, az Európiai Urológus Társaság (EAU) irányelve alapján

1.1 ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A szer­zők a nem-komp­li­kált húgy­úti in­fek­ci­ók rész­le­tes ke­ze­lé­si irány­elv­ét fog­lal­ták ös­­sze. Az út­mu­ta­tó az Eu­ró­pai Uro­ló­gus Tár­sa­ság (EAU) 2006-os irány­el­ve alap­ján ké­szült, ame­lyet ki­egé­szí­tet­tek a Ma­gyar­or­szá­gon fel­lel­he­tő kór­oko­zók elő­for­du­lá­si gya­ko­ri­sá­gá­nak és ...

Tovább
<< < 1 > >>
7 találat 1 oldalon