asd
30. évfolyam, 3. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

A húgyhólyagdaganatok genetikája II.

ÖSSZEFOGLALÁS: Az invazív hólyagtumorokban a leggyakoribb eltérések a p53-, PTEN-, és az RB-géneket érintik, genetikailag is elkülönítve azokat a nem-invazív daganatoktól. E gének tumorszupresszor hatásúak és mutációik funkciójuk kiesését okozza. Pótlásuk, eltérést nem mutató DNS-szakaszaik sejtekbe történő bevitelével lehetséges, azonban ezek a próbálkozások a klinikum szemszögéből még csak kutatási ...

Tovább

Tapasztalataink a nervus obturatorius blokád alkalmazásával transzuretrális húgyhólyag műtéteknél

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A nervus obturatorius blokádot spinális érzéstelenítést követően alkalmazzuk a húgyhólyag oldalsó falán elhelyezkedő tumor eltávolítására. A blokkal az ideg által ellátott ad­duk­tor izmok összehúzódását gátoljuk meg, megelőzve az izomrángást és az ehhez társult szö­vőd­ményeket. Célunk a módszerrel szerzett tapasztalataink összegzése. A technikát 138 betegnél alkalmaztuk. A ...

Tovább

Felső szakasz ureterkövek kezelése osztályunkon

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A szerzők felső szakasz ureterkő miatt – az elmúlt két évben – osztályukon végzett beavatkozásokat elemzik. A fenti időszakban 76 ureteroszkópia, 28 perkután nephro­li­thotomia történt, 10 esetben a két módszert együtt alkalmazták. Nyílt műtétet 1 esetben alkal­maz­tak. A műtéteket a betegek 40%-ánál ESWL előzte meg. Az irodalmi adatokat is figyelembe véve értékelik az egyes ...

Tovább

A vena cava inferiorban magasra terjedő tumorthrombussal rendelkező vesedaganatos betegek komplex kezelése

Összefoglalás: Szerzők a vena cava inferiorban tumortrombussal bíró vesedaganatos betegeik kezelésével szerzett tapasztalataikat ismertetik. 1999 és 2009 között 15 olyan vesetumoros be­te­get operáltak, akik szuprahepatikus kiterjedésű tumortrombus miatt kerültek műtétre. A mű­té­te­ket a Szív­sebészeti Tanszéken végezték, s a radikális nephrectomiával együtt történt a throm­bec­to­mia is. A thrombectomia 13 ...

Tovább

Szinkron vesetumorok kezelésével szerzett tapasztalataink

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A szerzők az egyidejűleg mindkét vesében jelenlévő malignus vesedaganatok kezelésével szerzett tapasztalataikat ismertetik. 1995 és 2009 között 21 beteget kezeltek egy­ide­jűleg fennálló kétoldali vesetumor miatt. A műtét során a legtöbb esetben egyoldali nephrec­to­miát és ellenoldali tumor enucleatiot vagy resectiót végeztek, azonban egy betegben csak egyoldali neph­rec­tomiára került ...

Tovább

Biztonságos-e a hosszú hatású tesztoszteronkezelés?

ÖSSZEFOGLALÁS: A tesztoszteron létfontosságú hormon, hiánya több szervrendszer betegségét okozza. A hypogonadismussal gyakran találkozunk az idősödő férfiaknál. Napjainkban a hormonpótlásra különböző hatásmechanizmusú, más-más adagolású készítmények közül egyénre és betegségre szabottan lehet kiválasztani a betegeknek megfelelő terápiát. Az androgénhiány jel­lem­zői ismertek, de a klinikusokban a ...

Tovább

Esztétikus glans csonkolás péniszrák esetén

ÖSSZEFOGLALÁS: A péniszrák hazánkban ritka betegség, kezelése stádium és kockázati besoroláson alapul. Az alacsony, illetve közepes kockázati csoportban a kezelés leghatékonyabb módszere a daganat épben történő kimetszése, ez azonban ha a glansot érinti, a folyamat torzító szövethiánnyal gyógyul. A szerzők olyan műtéti módszert ismertetnek 4 esetben, amely az anatómiai struktúrák – glans, corpus cavernosumok, ...

Tovább

A lágyéktáji sérvek laparoszkópos zárása

ÖSSZEFOGLALÁS: A szegedi Urológiai Klinikán 2005 óta végeztünk ingvinális hernio­plasz­ti­kát laparoszkópos módszerrel, 69 betegen, 85 műtét történt, évről évre növekvő esetszámokkal.
Módszer: A sérv felett a peritoneumot laparoszkóppal a hasüreg felől nyitottuk meg, majd a tömlő kipreparálása után, a sérvkaput preperitoneálisan elhelyezett és klippekkel rögzített polipropilén hálóval zártuk le. A ...

Tovább

Az ESWL-kezelés szövődményei osztályunk anyagában 1988–2008 között

ÖSSZEFOGLALÁS: Hazánkban először osztályunkon 1988-ban vezették be az extrakorporális kőzúzást. A szerzők az azóta eltelt 21 év eredményeit és szövődményeit dolgozták fel. A kezdetek óta összesen 8.975 betegen végzett 10.648 ESWL-kezelést vizsgálták meg, ez nemzetközi mércével is kiemelkedően jelentős esetszám. Részletezik az évek során tapasztalt komplikációk fajtáit, illetve ismertetik azok megoldásait. ...

Tovább

Ileumból képzett bélhólyag kontinencia vizsgálata

Vizs­gá­la­tunk cél­ja volt a vi­ze­lé­si pa­ra­mé­te­rek vizs­gá­la­ta, az inkontinencia oka­i­nak ke­re­sé­se ileum-hólyag ese­té­ben, ame­lyet izominfiltratív hólyagtumor mi­att vég­zett ra­di­ká­lis cystectomia után ala­kí­tot­tunk ki. Az ál­ta­lunk vizs­gált ileum-hólyagot Reddy le­írá­sá­nak meg­fe­le­lő­en ké­pez­tük ki. 35 be­te­get von­tunk be a vizs­gá­lat­ba, az ...

Tovább
<< < 3 4 5 6 7 8 > >>
81 találat 9 oldalon