asd
31. évfolyam, 2. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Keresés eredménye

Típusa:
összetett keresés
Keresési paraméterek:
Magyarlaki Tamás dr. | szakcikk |
<< < 1 > >>
1 találat 1 oldalon - ebből zárolt tartalom 1 db
A zárolt tartalmakat csak bejelentkezett felhasználók tekinthetik meg!

A HLA-class I és HLA-class II expresszió veserák szövetben

Szerző: Magyarlaki Tamás dr.1 Buzogány István dr., Jávorházy András dr.2 Sükösd Farkas dr.3
1Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK, Központi Kémiai Laboratórium, Pécs
2Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK, Urológiai Klinika, Pécs
3Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Pathológiai Intézet, Szeged

A szer­zők 62 nephrectomia so­rán el­tá­vo­lí­tott vesetumor im­mu­no­ló­gi­ai stá­tusának fel­mé­ré­sét vé­gez­ték el kri­osz­tá­tos met­sze­te­ken. Meg­ha­tá­roz­ták a HLA-class I-II cso­port­ba tar­to­zó ma­jor hisztokompatibilitási komp­lex MHC I és II osz­tá­lyú an­ti­gén­je­it in­di­rekt immunperoxidáz mód­szer­rel. Meg­vizs­gál­ták to­váb­bá a CD4, CD8, CD57 ...

<< < 1 > >>
1 találat 1 oldalon - ebből zárolt tartalom 1 db
A zárolt tartalmakat csak bejelentkezett felhasználók tekinthetik meg!