asd
31. évfolyam, 2. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Jogi nyilatkozat

 

A Magyar Urológusok Társasága tájékoztatja Önt, hogy honlapjának látogatása egyben az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

 

A Magyar Urológusok Társasága honlapját, illetve annak tartalma szerzői védelem alá esik. A Magyar Urológusok Társasága előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármely oldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, terjeszteni, átdolgozni.

 

A www.magyarurologustarsasag.hu portálon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a Magyar Urológusok Társasága szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelem alá tartozó művét képezi, külön írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag személyes célból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

 

A Magyar Urológusok Társasága felelősséget nem vállal azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

Továbbá a Magyar Urológusok Társaságát nem terheli felelősség a www.magyarurologustarsasag.hu portálon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.

 

A honlapon számos más oldalra elvezető link található. E weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik adatkezelési, gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

 

A Magyar Urológusok Társasága minden erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az oldalon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a nem vállalunk szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartjuk a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtsunk végre. A Magyar Urológusok Társasága nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az általunk üzemeltetett www.magyarurologustarsasag.hu weboldal és hozzá kapcsolódó, a weboldal felhasználói által szolgáltatott személyes adatok védelmével kapcsolatos irányelveket. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza továbbá azon rendelkezéseket is, melyek meghatározzák, hogy a Magyar Urológusok Társasága milyen célokra, és miként használja fel az orvosok által rendelkezésére bocsátott adatokat, illetve azt, hogy hogyan biztosítja ezen személyes adatok jogszabályoknak megfelelő megőrzését és védelmét.

 

A www.magyarurologustarsasag.hu portál szakmai cikkeinek eléréséhez előfeltétel egy regisztrációs forma kitöltése, melynek kitöltésével az orvos látogató hozzájárul, hogy cégünk a megadott adatokat az 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

 

A www.magyarurologustarsasag.hu szolgáltatásait kizárólag regisztrált orvosok vehetik igénybe, ezért a regisztráció során az orvos nevét, elérhetőségét, a hozzá tartozó szakterület(einek) nevét és az orvos elérhetőségeit, illetve a felhasználó által megadott e-mail címet, valamint a választott felhasználói nevet és jelszót kéri, illetve tárolja. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. A látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.

 

A regisztráció által, a felhasználási feltételek elfogadásával a regisztráló nyilatkozatot tesz arról, hogy orvos. Az orvos felhasználó a regisztráció során megadott egyedi azonosítót és az ehhez tartozó jelszót nem adhatja meg laikus (nem orvos) felhasználónak.

 

Jelen nyilatkozat kialakításakor kiemelten figyelembe vettük (i.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, (ii.) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint (III.) a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletében foglaltakat.

 

A honlap üzemeltetése során figyelembe vesszük és alkalmazzuk a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényt, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetéséről szóló 11/2007. (III.06.) Egészségügyi minisztériumi rendelet előírásait, továbbá a MAGYOSZ-IGYE Etikai Kódexének rendelkezéseit, valamint a reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

 

A Magyar Urológusok Társasága birtokába kerülő, a www.magyarurologustarsasag.hu látogatóihoz kapcsolódó, személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállalunk, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

 

Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak.

 

Cookie-k (Sütik) használata

 

Oldalunk sütiket használ, melyek segítségül szolgálnak, hogy információkat tároljunk Önről. Ezek a rövid szöveges üzenetek a böngészőjében kerülnek tárolásra, így lényegesen leegyszerűsödik a webhely által tartalmazott szolgáltatások kezelése. Használatukkal a saját, személyes beállításai lépnek életbe a weboldal soron következő látogatása esetén.