asd
30. évfolyam, 3. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

A 4 ng/ml alatti szérum prosztataspecifikus antigénszint mellett felfedezett prosztatarák jellegzetességei klinikánk betegeiben

A szer­zők sa­ját be­te­ge­ik­ben vizs­gál­ták a prosz­ta­ta­rák elő­for­du­lá­sát 4 ng/ml alat­ti prosztataspecifikus antigénszint ese­té­ben. 82 be­teg­ben vé­gez­tek transrectalis vé­kony­tű-biopsziát, va­la­mint 17 be­teg­ben el­vég­zett ra­di­ká­lis perinealis prostatectomia szö­vet­ta­ni ered­mé­nye alap­ján vizs­gál­ták a szig­ni­fi­káns da­ga­na­tok ...

Tovább
<< < 6 7 8 9 > >>
81 találat 9 oldalon