asd
29. évfolyam, 2. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

Multilokuláris cisztás vesesejtes karcinóma

A multilokuláris cisz­tás ve­se­sej­tes rák (MCRCC) a kon­ven­ci­o­ná­lis ve­se­sej­tes rák (RCC) tá­vo­li al­tí­pu­sa, amely ka­rak­te­risz­ti­kus mik­ro­szkó­pos tu­laj­don­sá­gok­kal bír, en­nek el­le­né­re gya­kor­ta a ve­se benignus cisztikus el­vál­to­zá­sa­ként ke­rül le­írás­ra. Pri­mer da­ga­nat­ról van szó, amely nem a ve­se benignus cisztikus ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
51 találat 6 oldalon